Hjernerystelsesnetværket

Netværket omhandler indsatser til borgere med følger efter hjernerystelse. Netværket er er et tværfagligt netværk med deltagere fra flere faglige områder.

Om netværket

Hjernerystelsesnetværket har et overordnet fagligt lederforum.

Borgere med følger efter hjernerystelse kan være ramt af nedsat funktionsevne på mange områder. Derfor er netværket et tværfagligt netværk i DTHS – et netværk der går på tværs af de faglige søjler på tale-, høre- og synsområdet.

Aktiviteterne i netværket foregår via møder og ved brug af videndeling på intranettet, hvor der er mulighed for dokumentdeling samt debatforum.

Gå til DTHS-organisationsplan, hvis du ønsker et grafisk overblik over hele organisationen.

Del artiklen