Mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Rapporten præsentereren analyse af tilbud og barrierer for indsatsen på området. Rapporten er udarbejdet af en tværfaglig arbejdsgruppe nedsat af Socialministeriet.

Resume

Alle mennesker har behov for at kommunikere – også når talesproget ikke kan fungere som kommunikationskanal. At være er at kommunikere. Alle sociale relationer, al personlig udvikling og identitet, al læring, al interaktion med omgivelserne bygger på og forudsætter kommunikation.

Via case-beskrivelser, erfaringer fra praksis og faglitteratur påpeger arbejdsgruppen i rapporten,
at der i Danmark lever en gruppe mennesker med komplekse kommunikationsbehov, for hvem det ikke er en selvfølge, at kunne kommunikere. I stedet lever mange i isolation, og dyb afhængighed af de nære omgivelsers viden, vilje og evne til at tolke dem.
Dette til trods for, at der findes strategier, redskaber og metoder, der kunne hjælpe disse mennesker til en højere grad af selvstyrende kommunikation.

Arbejdsgruppen har undersøgt hvilke lovgivningsmæssige muligheder der er på området og har ladet sig inspirere af forholdene i andre lande – specielt Norge.

Dokument til download og udskrift

Mennesker med komplekse kommunikationsbehov

Download rapport

Del artiklen