Håb

Håb, ønsker og drømme refererer samlet til en persons positive forestillinger om eller forhåbninger til fremtiden.

Kommentar

I rehabiliteringen er det vigtigt, at personen ses som ”erfaringsekspert” med vigtig viden om eget liv, egne personlige drømme, ønsker og håb. Personens egen forståelse af trivsel i tilværelsen og det gode liv, er relevant i samskabelse af meningsfulde mål.

Se også under motivation og meningsfuld.

Kildeangivelse

Hvidbog om rehabilitering, 2022, s. 50
Hvidbog om rehabilitering, 2022 Anbefaling 1, s. 123