Rambøllrapporten

Undersøgelse af det specialiserede hjælpemiddel og -kommunikationsområde. Udført for Indenrigsministeriet.

Om rapporten

Baggrunden for undersøgelsen er, at kommunerne i forbindelse med kommunalreformen overtog det fulde ansvar (myndighed, forsyning og finansiering) for en række opgaver inden for såvel det specialiserede hjælpemiddelområde som det specialiserede kommunikationsområde. På hjælpemiddelområdet blev de tidligere amtslige hjælpemiddelcentraler overført til regionerne med mulighed for overtagelse af beliggenhedskommunerne.

Tilsvarende blev myndighedsansvaret på kommunikationsområdet overflyttet til kommunerne.
Tale-, høre- og synsinstitutionerne (kommunikationscentrene) kunne endvidere overgå til regionalt ejerskab eller overtages af beliggenhedskommunen.

På baggrund af denne udvikling har bl.a. de regionale udviklingsråd og VISO gjort opmærksom
på, at der siden 2007 har tegnet sig et billede af, at der er ved at ske ændringer på hjælpemiddel- og kommunikationsområdet.

På baggrund af rapporten skrev den daværende formand for DTHS Torben West en kommentar, der kan downloades nedenfor.

Dokument til download og udskrift

Del artiklen