Sprog i Praksis – Projektbeskrivelse resume

Her finder du et resume af projektbeskrivelsen. Den samlede projektbeskrivelse kan tilgås via link nedenfor.

Læs eller download den samlede projektbeskrivelse

Resume

DTHS er en landsdækkende paraplyorganisation af institutioner, der leverer specialpædagogiske og rehabiliterende indsatser for personer med funktionsnedsættelser på det kommunikative område (Begrænsninger i forhold til tale, høre, syn, kommunikation).

DTHS repræsenterer 39 kommunale, regionale og landsdækkende institutioner, typisk kommunikationscentre eller specialundervisningscentre for voksne. Alle enheder i Danmark, der udbyder specialiseret kommunikationsundervisning-/rehabilitering er i praksis medlemmer af DTHS. Institutionerne leverer på landsplan årligt rehabiliterende indsatser til estimeret 40.000 personer, der har væsentlig nedsat funktionsevne på primært det kommunikative eller kognitive område.

Det specialiserede kommunikationsområde spiller en vigtig rolle for at komme godt i mål med nogle af de store samfundsudfordringer, så personer med funktionsnedsættelser kan leve selvstændigt og aktivt uden at trække på de sparsomme ressourcer på sundheds- og velfærdsområderne.

DTHS udvikler god praksis vejledninger og understøtter faglige netværk med sparring og faglig udvikling på tværs af institutioner og fagligheder.

Den tværfaglige sammenhængskraft og kommunikation udfordres af institutionernes forskellighed i kommunal praksis, faglig organisering, specialiseringsgrad, herunder forskellig anvendelse af sprog og begreber i forskellig faglig praksis.

En afgørende overordnet forudsætning for fortsat at understøtte faglig udvikling og sammenhængskraft og styrkelse af kommunikationen internt og eksternt, er etablering og implementering af en fælles sproglig og begrebsmæssig ramme på tværs af indsatser og institutioner.

DTHS har derfor iværksat projektet:
Sprog i Praksis – og på tværs i den højt specialiserede specialundervisning (DTHS).

Projektet udvikler en fælles sproglig og begrebsmæssig referenceramme i DTHS med udgangspunkt i Hvidbog om rehabilitering, 2022.

Den fælles referenceramme indarbejdes i en generisk skabelon for revidering og udarbejdelse af DTHS God praksis vejledninger. Skabelonen skal omfatte kvalitetselementer, der er kendetegnende for en højt specialiseret praksis.

Skabelonen pilotafprøves og kvalitetssikres konkret gennem anvendelse på revidering af God praksisvejledninger på 3 indsatsområder.

Der udarbejdes i projektet en guide for implementering på institutionerne af den fælles sproglige og begrebsmæssige referenceramme.

Projektet genererer på sigt en styrket kommunikation internt og eksternt i DTHS, og for berørte personer større ensartethed og afstemthed på tværs af DTHS-indsatser.

Projektet ledes af DTHS’ organisationskonsulent Jan Hoedt og vil involvere ca. 30 – 40 DTHS’ medarbejdere i forskellige arbejdsgrupper i en 2-årig periode. Der tilknyttes interne og eksterne referencegrupper til projektet.

Der er samlet afsat kr. 775.000 i 2023 – 2025.

Del artiklen