Sprog i Praksis

Sprog i Praksis projektet er iværksat af DTHS' lederforum med henblik på at styrke kommunikationen og udviklingen af den rehabiliterende praksis ved DTHS' institutionerne.

Om projektet

Projektet udvikler i 1. halvår 2024 en fælles sproglig og begrebsmæssig referenceramme i DTHS med udgangspunkt i Hvidbog 2.0.

Den fælles referenceramme indarbejdes i 2. halvår 2024 i en generisk skabelon for revidering og udarbejdelse af DTHS God praksis vejledninger. Skabelonen skal omfatte kvalitetselementer, der er kendetegnende for en højt specialiseret praksis.

Skabelonen pilotafprøves i 1. halvår 2025 og kvalitetssikres konkret gennem anvendelse på revidering af God praksisbeskrivelser på 3 indsatsområder.

Der udarbejdes ved projektets afslutning en guide for implementering på institutionerne af den fælles sproglige og begrebsmæssige referenceramme.

Projektet genererer på sigt en styrket kommunikation internt og eksternt i DTHS, og for berørte personer større ensartethed og afstemthed på tværs af DTHS-indsatser.

Læs et resume af projektbeskrivelsen

Læs den fulde projektbeskrivelse

  • Projektbeskrivelsen er formuleret før udarbejdelsen af “God praksis for sprog og begreber i DTHS. Beskrivelsen følger derfor ikke denne praksis.

Læs om projektets proces og metoder

Se eller download en samlet oversigt som pdf over relevante kilder relateret til projektet

Gå til leverancen “God praksis for sprog og begreber i DTHS”

  • Leverancen er et resultat af delprojekt A i projekt Sprog i Praksis, og en forudsætning for de følgende delprojekter.
Del artiklen