Udredning af dysfoni 

I 2018 gennemførte DTHS et landsdækkende God Praksis projekt, som havde til formål at revidere og opdatere STUAD og vejledningen til STUAD.

Resumé

Revideringen af STUAD blev foretaget på baggrund af input fra logopæder fra hele landet. Den reviderede version af STUAD blev præsenteret på DTHS’ stemmenetværksdag under Talesøjlen i november 2018 og blev offentliggjort i januar 2019.

Skemaets layout er udformet således, at det nemt lader sig indpasse i eksisterende elektroniske
klientsystemer. Forsiden af skemaet er udarbejdet således, at det evt. vil kunne bruges som orientering for den betalende kommune.

Vi har prioriteret den naturlige progression i en stemmeundersøgelse. Vi har fravalgt at lade ICF-
domænerne (International klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand) styre progressionen. Skemaet foreligger dog også i en udgave, hvor ICF-domænerne tydeligt fremgår, markeret med forskellig farve.

Vejledning og skema til udredning af dysfoni

Del artiklen