Optisk udredning af voksne med synshandicap

Vejledningen er udarbejdet for Danske Tale‐, Høre‐ og Synsinstitutioner (DTHS) af en arbejdsgruppe bestående af optikere og synskonsulenter fra forskellige dele af landet.

Resumé

God praksis vejledningen er retningsgivende og anbefales som støtte til optikere med henblik på at foretage en forsvarlig svagsynsundersøgelse af voksne med synshandicap. Beskrivelsen er begrænset til optisk udredning og afdækning af det funktionelle syn. Målet på sigt er at udarbejde en tværfaglig ”God Praksis” indenfor rehabilitering af svagtseende.

Vejledningen er opbygget med en indledning, der beskriver formål, lovgrundlag og målgruppe samt med et indhold, der beskriver arbejdet med at lave synsprøve inkluderende anamneseoptagelse, udmåling af refraktion, fixation, prismekorrektion, kontrastsensitivitet, filterafprøvning, farvesynstest og synsfeltsundersøgelse mm. De psykologiske faktorer, der spiller ind, når man har nedsat syn eller mister synet, beskrives også. Afslutningsvist omtales en case, der illustrerer, hvorledes et samarbejde mellem optiker og synskonsulent kan udmønte sig fra udredning til konklusion med rådgivning og redegørelse for behovet for rehabilitering.
Alle anbefalinger i vejledningen er evidensbaserede og forankrede i forsknings‐ og boglitteratur, og der anvendes ICF‐baseret terminologi.

Dokument til download og udskrift

Vejledning i optisk udredning af voksne med synshandicap

Læs fra side 63 i publikationen

Download dokument

Del artiklen