Vejledning i udredning og indsats børn og unge.

Vejledningen indeholder anbefalinger til, hvad der er god praksis i udredning og indsats i forhold til børn og unge med nedsat synsfunktion.

Resumé

Vejledningen giver anbefalinger til de elementer, der bør indgå i udredning af børn og unge med nedsat synsfunktion samt anbefalinger til den løbende indsats i forhold til denne gruppe børn og unge.
En stor del af blinde og svagsynede børn har ‐ udover nedsat syn – multiple funktionsnedsættelser og nogle er uden talesprog. Der er en del overlapning i udredning og indsats imellem denne gruppe og gruppen af småbørn og skolebørn, men der er også særlige udfordringer, som kun gælder denne gruppe, og disse beskrives i et selvstændigt afsnit.
Vejledningen er opdelt i aldersgrupper, kritiske overgangsperioder og særlige indsatsområder.

Dokument til download og udskrift

Vejledning i udredning og indsats vedrørende børn og unge med nedsat synsfunktion – 2011

Læs fra side 7 i vejledningen

ISBN: 978-87-89925-14-1

Download vejledningen

Del artiklen