Kommunikationsområdet og fremtiden

Notatet ”Kommunikationsområdet og fremtiden” er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DTHS – Sammenslutningen af danske Tale-, Høre, Synsinstitutioner – i slutningen af 2011 og udgivet April 2012.

Resumé

Kommunikationsområdet i Danmark er i forandring. Strukturreformen har haft store konsekvenser for kommunikationscentrene i vores land. Tidligere var kommunikationscentrene
amtslige institutioner – efter strukturreformen blev nogle regionale, andre kommunale, og hertil kommer oprettelse af helt nye kommunale løsninger. Fælles for kommunikationscentrene har det dog været, at vilkårene for disses eksistens har ændret sig.

Der er blevet skrevet og talt meget om udviklingen på kommunikationsområdet. DTHS deltager aktivt i debatten – DTHS er den landsdækkende sammenslutning af institutioner, der arbejder med rehabilitering af borgere med tale- høre og synsproblemer i Danmark. DTHS har 28 medlemmer, hvoraf hovedparten er kommunale institutioner og en mindre part er regionale institutioner (se institutionslisten på www.dths.dk). DTHS blev oprettet i 2006.
Gennem DTHS aftales og vedligeholdes et fagligt netværk på kommunikationsområdet med henblik på at sikre fortsat vidensudvikling og udvikling af metoder i arbejdet med rehabilitering af borgere med kommunikationshandicap.

Dokument til download og udskrift

Kommunikationsområdet og fremtiden.

Download dokument

Del artiklen