Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Et udredningsprojekt ved Bogason Consulting for DTHS

Projektbaggrund

Forstanderne for landets Kommunikationscentre, også kaldet Tale/Høre/Syns- (”THS”)institutioner, har oplevet forskellige udviklingstræk efter strukturreformen. De frygter i visse sammenhænge, at de faglige tilbud til klienter kan blive nedprioriteret, og de mener, at nogle organisations- og betalingsformer er uhensigtsmæssige. De har på den baggrund ønsket en uvildig analyse af udviklingen i rehabilitering og kompensation af THS-handicappede. Denne rapport indeholder en sådan analyse. Den omfatter organiseringen af THS-indsatserne på regionalt, kommunalt og institutions-plan. Sigtet er ud fra et komparativt analysedesign at undersøge, i hvilket omfang organisatoriske og procesmæssige forskelle landet over slår igennem i mønsteret for behandlingen af THS-handicappede.

Rapporten skal kunne bruges i et videre arbejde for DTHS med henblik på afklaring af muligheder for udvikling i de(n) fremtidige organisationsform(er) for THS-institutioner. Analysen bygger på den hidtidige udvikling, men den er desuden fremadrettet med henblik på at sikre de bedste vilkår for brugerne af THS-institutionerne. Den kan danne et udgangspunkt for senere dialoger med regioner og kommuner om den mest hensigtsmæssige organisering af THS-indsatserne.

Analysen er gennemført af Bogason Consulting v/ Professor, Phd Peter Bogason

Dokument til download og udskrift

Del artiklen