Lovende praksis projektrapport og DTHS-støtteredskab

I perioden okt. 2018 – december 2019 har DTHS afprøvet redskabet Lovende praksis udviklet af Socialstyrelsen/SFI i 2016.

Resumé rapport

Danske Tale-, Høre- og Synsinstitutioner (DTHS) har i 2019 gennemført projekt Lovende
praksis med henblik på at afprøve Lovende praksis redskabet i DTHS regi.

Nærværende rapport er sammen med ”Lovende praksis – Støtteredskab til lokal refleksion – DTHS version, dec. 2019.” (Bilag 7) det konkrete resultat af projektet. Projektet har omfattet 15 arbejdsgrupper fordelt på 4 projektgrupper – samlet omfattet mere end 40 medarbejdere -, der over en 4 mdrs. periode har gennemført lovende praksis forløb ved brug af Socialstyrelsens Lovende praksis støtteredskaber.

Projektgrupperne med en deltager fra hver af arbejdsgrupperne har mødtes via video med deltagelse af projektlederen til sparrings—og dialogmøder. Erfaringerne fra disse sammenholdt med arbejdsgruppernes konkrete resultater og erfaringer med arbejdet danner sammen resultatet af et til projektdeltagerne udsendt survey grundlaget for nærværende rapport.

DTHS projekt Lovende praksis har leveret positivt på alle projektets leverancer, og generelt konkluderes at Lovende praksis er et redskab, der er velegnet til og effektfuldt som støtteredskab i forhold en faglig refleksionsproces i DTHS praksisser, og dermed også leverer resultater svarende til formålet med Lovende praksis i forhold til at kvalitetssikre og optimere praksis til en mere lovende praksis.

Støtteredskabet

Som en del af projektet er der udarbejdet et støtteredskab specifikt til brug på DTHS-institutionerne ved indkredsning af en Lovende praksis. Støtteredskabet er udformet, så det kan anvendes på en eller flere lokale praksisser.

Der er i 2021 og 2022 gennemført Lovende praksis projekter på flere DTHS-institutioner med konsulentbistand fra DTHS’s organisationskonsulent.

Rapport til download og udskrift

Lovende praksis – Afsluttende rapport

ISBN: 978-87-94042-00-0

Download rapporten

Download bilag 1-7 samlet

Støtteredskab til download og udskrift

Lovende praksis – Støtteredskab til lokal refleksion – DTHS-version

Arbejdsredskab, der åbner som wordfil

Download støtteredskab

Del artiklen